Održavanje čistoće

Detaljno čišćenje imanja prilikom Vašeg odlaska na kraju turističke sezone.

Detaljno čišćenje imanja prije Vašeg dolaska (ova usluga uključuje temeljito čišćenje cijelog imanja uključujući pranje zastora, posteljine na krevetima, brisanje prašine i sve što je potrebno).

Čišćenje i dezinficiranje kupaonica i wc-a (promjena ručnika i potrošnih materijala).

Čišćenje nečistoće na namještaju.

 

Čišćenje prozora, vrata, utičnica i prekidača.

 

Čišćenje svih podnih površina (suho i mokro čišćenje).

 

Pranje rublja & briga oko nečiste posteljine i ručnika.

 

Pražnjenje kanti i odnošenje smeća; zamjena čistih vrečica za smeće.

 

Očitavanje mjerila (voda, struja), prikupljanje pošte i računa te njihovo prosljeđivanje ili plaćanje zavisno o dogovoru.