Usluge čuvanja i obilaska nekretnine

Dostava ključa na nekretninu.


Čuvamo ključeve Vaše nekretnine u zaštičenom sefu, I činimo ih dostupnima Vašim prijateljima, posjetiocima ili uslužnom personalu po primljenim odobrenju sa Vaše strane.

Obilazak i inspekcija nekretnine iznutra i izvana jedan,dva ili više puta mjesečno, te posebni obilazak u slučaju nevremena, potresa ili drugih vremenkih nepogoda.

Izrada i slanje e-mailom detaljnog izvještaja o obilasku sa prilogom fotografija u digitalnom obliku.

 Obilazak nekretnine po Vašem zahtjevu.

 

Osiguranje nekretnine & prijava štete osiguravajućem društvu.

 

Ishođenje naknade štete u ima vlasnika nekretnine.